dolby vision

با تلویزیون های dolby vision آشنا شوید!


آیا بعد از آشنا شدن با تلویزیون های نسبتا قدیمی HD و سپس ۴K و حتی بعد تر کیفیت ۸K، فکر کرده اید که با کیفیت تر شدن تلویزیون ها باز هم امکان پذیر است یا خیر؟ بهتر است با تکنولوژی جدیدی به نام dolby vision آشنا شوید تا دریابید این پیشرفت انتهایی ندارد! دنیای […]