IOT

همه چیز درباره اینترنت اشیا یا IOT


شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که این روزها واژه اینترنت اشیاء (IOT) را شنیده باشید ولی معنای آن را ندانید یا اینکه این واژه جدید قرار است چه مقوله ای را معرفی کند ، حدودا دو سال از زمان مطرح شدن این موضوع در بازار تکنولوژی دنیا می گذرد ، ما در این […]